Personalia

Ali Stork (geb. 1967) theoloog en contextueel hulpverlener en sinds 1991 als kerkelijk werker werkzaam bij verschillende protestantse gemeenten. Sinds medio 2013 bevoegd contextueel hulpverlener.

Opleidingen/Cursussen
HBO-Jeugdwelzijnswerk differentiatie jeugd- en jongerenpastoraat
HBO-Theologie 1ste graads
Pastoraat en Psychiatrie
Post-HBO Contextuele Hulpverlening

VCW reg. nummer H14015