Personalia

Ali Stork (geb. 1967) theoloog en contextueel hulpverlener en sinds 1991 als kerkelijk werker werkzaam bij verschillende protestantse gemeenten. Sinds medio 2013 bevoegd contextueel hulpverlener.

Opleidingen en cursussen (including excisting):
Training Homiletische en liturgische vorming
Supervisie
Pastoraat bij Rouw en Verlies
Pastorale Zorg rondom Echtscheiding
Presentatie voor voorgangers
Opleidingen/Cursussen
HBO-Jeugdwelzijnswerk differentiatie jeugd- en jongerenpastoraat
HBO-Theologie 1ste graads
Pastoraat en Psychiatrie
Post-HBO Contextuele Hulpverlening

Wie ben ik?

Owner Image

Hallo en welkom bij Paadsiker !
Mijn naam is Ali Stork. Sinds 1991 ben ik als kerkelijk werker werkzaam bij verschillende protestants kerkelijke gemeenten. In 2013 ben ik als contextueel hulpverlener afgestudeerd aan de CHE te Ede.

Vanaf 1 januari 2014 heb ik een eigen praktijk voor contextuele en pastorale hulpverleningen zorg genaamd Paadsiker.

Praktijkinformatie